Algemene ledenvergadering

Datum 5 april 2018
Tijd 20:00 uur

Algemene ledenvergadering.

Hierbij worden alle leden en vrienden uitgenodigd om deĀ Algemene leden- en vriendenvergadering bij te wonen.

AGENDA
1. Opening
2. Notulen jaarvergadering 2017
3. Verslag kascommissie over 2017.
4. Benoeming kascommissie over 2018:
5. Rekening en verantwoording over 2017, alsmede de begroting voor 2018.
6. Rekening en verantwoording Restauratiefonds over 2017.
7. Mededelingen van de kerkenraad.
PAUZE
8. Jaarverslag over 2017.
9. Mededelingen restauratie commissie.
10. Verkiezing kerkenraadsleden.
11. Verslag voorzitter beroepingscommissie.
12. Rondvraag.
13. Sluiting.

 

Agenda